Siber güvenlik gün geçtikçe günlük hayatın bir parçası haline gelmektedir. Bu çerçevede, artan “karşılıklı bağlılık” seviyesi zafiyetleri de eş zamanlı olarak arttırmakta ve günümüzde insan haklarından, ulusal güvenlik için hayati önemi olan kritik altyapılara kadar her yapı ve sistem istismar edilebilir hale gelmektedir. Dijitalleşmenin yansımalarının her seviyede görüldüğü tüm altyapılar içerisinde özellikle kritik altyapılar olarak adlandırılan ve modern ekonominin bel kemiğini oluşturan enerji, uzaktan iletişim, sağlık, ulaştırma sistemleri gibi sistemler gün geçtikçe siber saldırılara karşı daha açık hale gelmektedir.

Değişen ve dönüşen tehdit ortamı çerçevesinde, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma merkezi (KHAS_CCIP), kritik altyapı güvenliği alanındaki çalışmalara odaklanmakta ve özellikle kritik altyapıların en önemli bileşenlerinden biri olan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) güvenliği üzerine çalışmalar yapmaktadır. Merkez, kritik altyapıların güvenliği çerçevesinde yaptığı çalışmalarla, Türkiye ve yakın coğrafyalar için bir bilgi ve uygulama merkezi olmayı hedeflemektedir.

Disiplinlerarası çalışmalar yürüten KHAS_CCIP, siber güvenlik araştırma ve uygulamalarına geleneksel olmayan ve makine öğrenmesi, büyük veri, yapay zeka temelli yenilikçi yaklaşımlar kazandırmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Merkez, siber güvenliğin en “zayıf halkası” olarak insan gücününün yetiştirilmesine büyük önem atfetmektedir.

Bilimsel mükemmeliyete ulaşmak KHAS_CCIP’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu çerçevede merkezin faaliyetleri, endüstri ve bilimsel çevrelere yönelik çözümler üretmek, özellikle genç araştırmacılar ve profesyoneller için eğitimler vermek ve kapasite geliştirmek ve bilgi paylaşımına yönelik çalışmaları desteklemektir.