Merkez direktörümüz Prof. Dr. Hasan Dağ ve araştırmacılarımız Uğur Ünal ve Aykut Çayır'in "Dengesiz Kötücül Yazılım Türü Sınıflandırma Görevi için Rassal CapsNet Orman Modeli" (Random CapsNet forest model for imbalanced malware type classification task) başlıklı araştırmaları, Bilgi Teknolojileri güvenliği alanının en prestijli bilimsel yayınlarından biri olan Computers & Security dergisinde yayınlanmıştır.

WARNNING projesi ile siber saldırılarının en çok hedef aldığı ülkeler arasında yer alan Katar ve Türkiye’nin kritik altyapılarını korumak amacıyla derinlemesine bir savunma sağlayacak siber zekaya dayalı bir savunma platformu geliştirilmesi amaçlanmıştır.