Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı

ABD’nin İş İstatistikleri Bürosu’nun projeksiyonlarına göre Siber güvenlik alanından işgücü ihtiyacı 2012-2022 yılları arasında %37 büyüme gösterecektir. IDC’nin Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da geçekleştirilen Siber Güvenlik Zirvesi’nde bugün için dünya genelinde ihtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanı sayısını 1,200,000 olduğu ifade edilmiştir. Siber güvenlik alanına yıllık uzman ihtiyacı bugün tüm bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisleri mezunlarının toplamından daha yüksektir. Bu ihtiyacın durulması bir yana her gün katlanarak artacağı tüm uzmanların hem fikir olduğu bir konudur.

Bir yanda ticaretin çok büyük oranda elektronik ortama taşınması/kayması (Amazon ve Alibaba örnekleri), diğer yandan sosyal medya platformlarının (Facebook, Whatsapp, Twitter vs.) artık insanların vaz geçilmezi haline geldiği, devletin sunduğu tüm hizmetlerin elektronik ortama geçmekte olduğu, belediye hizmetlerinin de gittikçe elektronik hale geldiği bir ortamda doğal olarak kötü niyetli insanlarında artışı kaçınılmazdır. Bu nedenle irili ufaklı her türlü kurum/kuruluş ve şirketin veri ve bilgi güvenliği uzmanı ile siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaçları artmaktadır.

Şehirlerin giderek elektronik hizmetler ile “akıllı” hale gelmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanına uygulamaların yaygınlaşması, ulusal kritik altyapılardaki endüstriyel kontrol sistemlerini ve SCADA sistemlerinin yayınlaşması, ulaşım ve haberleşmede dijitalleşmenin baş döndürücü hızla artışı sistemleri saldırılara daha fazla maruz hale getirmektedir. Bu nedenle siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç daha da artacağı da aşikardır.

Eğitim dili İngilizce’dir.
Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.
Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Neden KHAS Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı?

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve çalışmalarına başlamış olan Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (UAM)’nin bulunması, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisansüstü programlarının mevcudiyeti ile Siber Güvenlik Lisansüstü Programı günümüz siber güvenlik iş gücü ihtiyacı olan uzmanları yetiştirecek niteliktedir. Siber güvenlik ve Kritik Altyapı UAM sektör ile sıkı bir iş birliği içinde olduğundan programda sektörden uzmanlar da etkin rol alacaklardır. Bu nedenle program hem teorik içerik hem de pratik içerik bakımından çok zengindir.

İletişim
Prof. Dr. Hasan DAĞ (0212) 533 6532 Dahili: 1351/ hasan.dag@khas.edu.tr
Ayhan Gücüyener (0212) 533 6532 Dahili: 4938/ ayhan.gucuyener@khas.edu.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız