Merkez Uzmanlarımızdan Yeni Yayın: Dengesiz Kötücül Yazılım Türü Sınıflandırma Görevi için Rassal CapsNet Orman Modeli

Merkez Uzmanlarımızdan Yeni Yayın: Dengesiz Kötücül Yazılım Türü Sınıflandırma Görevi için Rassal CapsNet Orman Modeli

Merkez direktörümüz Prof. Dr. Hasan Dağ ve araştırmacılarımız Uğur Ünal ve Aykut Çayır'in "Random CapsNet forest model for imbalanced malware type classification task" başlıklı araştırmaları, Bilgi Teknolojileri güvenliği alanında en prestijli dergisi olan Computers & Security dergisinde yayınlanmıştır.

Araştırmaya dergi linkinden ulaşabilirsiniz.